google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

12 december 2013

Ospritade händer

Bild i Dagens medicin
Enligt Dagens Medicin klarar man i vården inte av en av de mest basala rutinerna, nämligen att "sprita" händerna inför varje patientbesök. Om landstingen når upp till de sex delmål som handlar om hygienrutiner, antibiotikaanvändning, läkemedelsanvändning, trycksår, överbeläggningar och infektioner, så belönas de med s.k patientsäkerhetspengar.

Man kan ju ur ett patientperspektiv tycka att det borde vara en självklarhet att personalen spritar sina händer alternativt använder handskar innan de använder fingrarna i ett eventuellt öppet sår. Det handlar ju om patientsäkerhet och förtroende.

En glad nyhet är dock att antibiotikaanvändningen i år har minskat i alla landsting.


Inga kommentarer: