google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

7 april 2016

Världshälsodagen | World health day

Idag är det världshälsodagen (World Health Day). Varje år den 7 april, sedan 1950, firas Världshälsodagen under ledning av Världsorganisationen (WHO), till minne av organisationens bildande 7 april 1948. Varje år har ett nytt tema och år har fokus lagts på att öka medvetenheten kring diabetes och då främst diabetes typ 2 som är den vanligaste formen och står för ca 90%. I samband med detta släpper WHO även sin första rapport (Global report on diabetes) om diabetes, där de understryker behovet av diabetesprevention för att minska ökningen av diabetes typ 2.

Varför är temat just diabetes?

Jo, för att antalet människor som lever med diabetes nästan har fyrdubblats sedan 1980. Idag lever 422 miljoner vuxna med diabetes och antalet fortsätter öka. De främsta faktorerna som lett till denna enorma ökning av typ 2-diabetes är övervikt och fetma, dvs till stor del livsstilsrelaterat. Detta innebär således att det går att stoppa! Genom att sprida kunskap om en hälsosam livsstil kan vi komma långt i arbetet med att minska diabetesprevalensen i världen. WHO's mål med sin kampanj "Beat diabetes" är att skapa uppmärksamhet kring ämnet och därigenom få igång insatser runt om i världen för att stoppa ökningen av diabetes typ 2. Detta är ju faktiskt en epidemi som går att stoppa!

Hur har du uppmärksammat världshälsodagen?

Själv har jag tagit en liten löprunda i skogen, fortsatt att öva på det där med chins och pull ups (kanske får till en lagom till världshälsodagen 2017!) och ätit Almas knäckepizza.

Ta hand om din kropp, du ska leva med den resten av ditt liv!


Inga kommentarer: