google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

19 november 2013

En ny diabeteskarta

Hämtad från Vetenskap och Hälsa
Äntligen kartlägger man diabetes på ett djupare och mer detaljrikt plan. Sjukdomen är mer komplex än man tidigare trott och det dyker upp flera nya varianter vilka man tidigare inte känt till. Man har fortfarande svårt, trots prover, att säkerställa vilken typ av diabetes vissa patienter har. Detta har då lett till att flera patienter har fått fel vård. Något skrämmande.....

I Skåne pågår studien ANDIS (Alla Nya Diabetiker i Skåne) där alla invånare i Skåne som har insjuknat i diabetes kan delta. Studien kommer pågå under minst 5 år. Förhoppningsvis leder denna studie till en klarare bild över vilka diabetestyper som finns samt dess sjukdomsförlopp.

En annan fråga är hur man i tid och på ett effektivt sätt ska fånga upp alla de människor som idag har t ex diabetes 2, utan att veta om det, för att inte komplikationer ska hinna uppstå? Här borde sjukvården göra en gedigen ansats, för det skulle leda till färre komplikationer hos patienterna och samhället skulle spara enorma pengar.

I Vetenskap och Hälsa beskriver man studien närmare.
Något som rekommenderas för att hålla ett jämnare blodsocker är sk Betaglucare. Det är ett naturligt livsmedel från havre som hjälper till att hålla nere både blodsocker och kolesterol. Komplettera ordinarie frukost genom att strö ca 1 dl Betaglucare per dag över gröt, yoghurt, fil etc för att få effekt.

Inga kommentarer: