google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

16 december 2013

Lågutbildade kvinnor riskerar dö i förtid

Risken att dö i förtid har minskat generellt det senaste decenniet. Men enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister avviker gruppen lågutbildade kvinnor i åldern 35-64 år vilka löper större risk att dö i förtid än andra grupper i samhället. En stor bidragande orsak är att rökning inte minskar bland lågutbildade kvinnor. Man kan generellt se en högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, tumörer, andningsorganens sjukdomar och alkoholrelaterade dödsorsaker hos lågutbildade.

Detta visar på att något måste göras för att nå ut till grupper som av olika anledningar har svårt att hitta- eller ta till sig viktig kunskap och information.


Inga kommentarer: