google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

17 september 2014

Vad görs åt det största arbetsmiljöproblemet?

Helt ok för en sexåring!
Sveriges Företagshälsor som är företagshälsovårdens branschorganisation har i en första rapport sammanställt svar från företagshälsans Expertpanel. I rapporten har man tagit tempen på arbetslivet som, föga förvånande, visar att stress är det största arbetsmiljöproblemet. Läs hela rapporten här. Resultatet innefattar de flesta större branscher som skolan, vård och omsorg, offentlig förvaltning samt tjänstesektorn. Bedömningen från expertpanelen är ett komplement till den nationella Jobbhälsobarometern vilken bygger på de anställdas egna uppfattningar och skattningar. Undersökningen från Jobbhälsobarometern 2014 utgör enkätsvar från 9054 personer. Den första delrapporten i Jobbhälsobarometern 2014 visar att mer än varannan anställd inom skolan uppger att de inte får stöd och hjälp vi hög arbetsbelastning samt drygt fyra av tio att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Dessutom är det anställda inom skolan som främst upplever psykiskt obehag att gå till jobbet. Läs delrapporten här. Man kan undra, ur många perspektiv, hur framtiden kommer se ut om inte denna fantastiska yrkesgrupp erbjuds stöd för att kunna fortsätta sitt viktiga jobb?

Inga kommentarer: