google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

9 oktober 2014

Bättre hälsa åt folket - är vi på rätt väg?

S. Rössner, Ö. Ekblom, C. Marcus Foto #helenespjuth
Seminariet Livsstil & hälsa: Bättre hälsa åt folket - är vi på rätt väg? arrangerat av Dagens medicin i samarbete med Health Navigator inleddes igår av Dan Eliasson, generaldirektör Försäkringskassan, som ingav stora förhoppningar om, att i alla fall Försäkringskassan, är på rätt väg vad gäller hälsofrämjande arbete. Dan menade att vi idag är för rädda för förändringar. Det måste var mer fokus på processarbete och vi måste jobba mer över gränserna. En bättre samverkan mellan olika parter är a och o. "Tänk om vi kunde lånefinansiera inom offentliga systemet för att förebygga så att inte riskgrupper hamnar i utanförskap, precis som man lånefinansierar för att bygga vägar och broar...som Slussen t ex".

En önskan från Ella Bohlin, Landstingsråd SLL, var att hälsofrämjande arbete inte ska behöva drivas som tillfälliga projekt, vilket ofta görs idag, utan att det ska vara integrerat i befintlig verksamhet. Livsstilsmottagningen på Karolinska Institutet är ett bra exempel på tillfälligt projekt som nu pågått under sju (!) år. Vidare menade hon att det idag saknas en struktur för att arbeta hälsofrämjande. "Vården kan inte lösa den ohälsa som idag uppstått hos befolkningen på grund av samhällsproblem".

En annan viktig fråga var hur man sprider den kunskap man erhållit från ett lokalt projekt vidare till resten av landet så att man faktiskt kan dra nytta av de tillfälliga projekt som ändå genomförs.

Vidare var det mycket fokus på hur och med vilka kanaler man ska kunna nå ut till de medborgare som idag är passiva och apatiska vad gäller fysisk aktivitet och hälsosam kost. Hur ska individens egenansvar för sin egen hälsa ökas?

Sveriges nya folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister Gabriel Wikström säger i ett uttalande i Dagens medicin att fokus kommer ligga på en jämlik vård som ska leda till att sluta de ohälsoklyftor som idag finns i den svenska befolkningen. Detta togs även upp av debattpanelen som menade att jämlik vård, kräver olika insatser för olika individer. Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, uttryckte att vi ska ha mer fokus på hälsa än vård samt mer fokus på nutrition än fysisk aktivitet.

Stephan Rössner, professor KI, menade att media pratar för mycket om hälsa och kost och att de med sina oanvändbara budskap bara har till syfte att tjäna pengar. "Det spelar ingen roll vilken diet man väljer. Efter ett år är det ingen skillnad och efter två år står ingen ut".

Seminariet genomsyrades av en stark önskan från flera parter att kunna effektivisera det hälsofrämjande arbetet genom tvärprofessionellt arbete och samverkan. "Alla pratar om hälsofrämjande och prevention men det händer inget i praktiken". Broar måste överbyggas så att inte en läkare som ser till klientens bästa och använder sig av traditionell sjukvård kombinerat med funktionell medicin riskerar att förlora sitt läkarleg. på grund av trångsynta regelverk och riktlinjer.

Det ställdes även en del hopp till det nya politiska läget vi har idag. Allt detta tillsammans inger såklart stort hopp vad gäller arbetsmarknaden för oss folkhälsovetare! Och ja, jag tror vi är på rätt väg mot en bättre hälsa åt folket.

Det var ett mycket intressant seminarium som innehöll mycket mycket mer. Tack #Dagens medicin för ett bra arrangemang och för att jag fick närvara. Summan av kardemumman blir Dan Eliassons ord: Vi ska minska efterfrågan på vård!

Inga kommentarer: