google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

9 januari 2014

Fler eldsjälar till tobaksprevention

Linda Almstedt
hälsopedagog och vän
Idag blir det ett inlägg om tobak för att hedra minnet av en fin vän som lämnade oss, alldeles för tidigt, för ett år sedan. Saknaden är stor.

I sitt yrke som hälsopedagog (och ambassadör för kvinnligt företagande) arbetade hon med just tobaksprevention och hade stor framgång med sina klienter, både på grund av sin kunskap men även sin fantastiska personlighet. Genom "motiverande samtal" (Motivational Interviewing, MI) som är den främsta metoden vid tobaksavvänjning, hjälpte hon sina klienter att sluta röka eller snusa. Metoden handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande och jämlik stil, dels om att söka efter och locka fram klientens egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och förändring av det samma, och dels om respekt för klientens autonomi och egna förmåga. Det handlar om att genom empati visa förståelse för klienten, undvika argumentation och istället få klienten att reflektera över sitt beteende samt stödja tillit och därigenom öka motivationen hos klienten. Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell (Stages of Change Model) som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier.

Enligt en artikel i DN igår har antalet rökare, enligt en studie från University of Washington, ökat från 721 miljoner personer 1980 till 967 miljoner 2012. Men en av anledningarna till ökningen av antal rökare är ju såklart att antalet människor på jorden har ökat. Sverige är dock ett av de länder som toppar listan över länder som noterat störst nedgång i tobaksrökning. Och detta, tror jag, har bland annat att göra med att vi fått så många duktiga utbildade tobaksavvänjare samt Sluta-röka-linjens insats som är alldeles gratis. Arbetet med tobaksprevention är nödvändigt och det behövs fler eldsjälar som min vän.

Inga kommentarer: