google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

16 januari 2014

Överviktiga med diabetes typ 2 lever inte längre

Överviktiga med diabetes typ 2 lever inte längre än smalare patienter med diabetes typ 2 skriver Dagens Medicin och hänvisar till en ny studie i New England Journal of Medicine.

En del mindre studier har antytt att överviktiga med diabetes typ 2 lever längre än normalviktiga, den nya studien visar att så är inte fallet. Tvärtom såg man att personer som fått diagnosen innan de fyllt 65 år hade sämre överlevnad ju högre BMI de hade.

Syftet med studien var att se om det fanns några belägg för den så kallade fetmaparadoxen vid diabetes typ 2, vilket det alltså inte gjorde. Med fetmaparadox menar man fenomenet att övervikt och fetma skulle kunna skydda personer från förtidig död vid vissa sjukdomstillstånd.

Rådet för diabetiker typ 2 är alltså att försöka bibehålla en så hälsosam vikt som möjligt för att undvika komplikationer och förtidig död. Det vill säga, samma råd som gäller alla människor. Hitta en aktivitet som är rolig och givande, så är det lättare att komma igång :-)

Läs hela artikeln: Body-Mass Index and Mortality among Adults with Incident Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine 2014; 370: 233–44

Inga kommentarer: