google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

28 februari 2014

Yoghurt förebygger diabetes typ 2


Enligt en artikel i Dagens medicin har man i en studie sett att personer som äter mycket yoghurt löper mindre risk att insjukna i diabetes typ 2. Studiens resultat visade ett samband mellan högt intag av fermenterade mejeriprodukter med låg fetthalt, i detta fall yoghurt. Personer som deltog i studien och hade hög konsumtion av fermenterade mejeriprodukter hade 24% mindre risk att utveckla diabetes typ 2 under en period på elva år jämfört med personer som inte hade detta intag. I studien, som var en fall-kontrollstudien, ingick i analysen 753 personer som fick diabetes under uppföljningstiden. Dessa jämfördes med 3500 slumpmässigt utvalda studiepersoner.

Det finns dock svagheter i studien som t ex att deltagarna kan ha ändrat kostvanor under uppföljningstiden. Slutsatsen blir dock att vissa mejeriprodukter kan ha gynnsam effekt i diabetesprevention. Och då pratar vi naturell yoghurt!

Läs hela studien här:

Laura O’Conner med flera. Dietary dairy product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using dietary data from a 7-day food diary. Diabetologia, publicerad online den 8 februari 2014. DOI: 10.1007/s00125-014-3176-1

Inga kommentarer: