google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

2 april 2014

MI-samtal osäker metod

Vad tror du?
Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) råder det nu en tveksamhet till vilken effekt metoden Motiverande samtal, MI (motivational interviewing) har. Enligt en systematisk översikt (8 studier) från Joanna Briggs Institute som SBU har granskat saknas det vetenskapligt stöd för att metoden fungerar. Det man främst tittat på är effekten av att åstadkomma förändringar avseende kostvanor och fysisk aktivitet hos vuxna. Man har i studien jämfört MI med alternativ rådgivning av liknande typ. Dock har man i rapporten inte tagit hänsyn till FaR (fysisk aktivitet på recept) som man ofta kombinerar med MI i Sverige.

Motiverande samtal, som influerats av Prochaska och DiClementes teoretisk modell, utvecklades under 1980-1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Metoden som framför allt syftar till ökad motivation för beteendeförändring kan användas i kort rådgivning eller som längre behandlingsmetod. Behandlarens roll är att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse för sitt problem, egna argument för förändring samt stärka dennes beslut och tilltro till att genomföra en förändring. Metoden används främst som behandling och rådgivning vid livsstilsrelaterade faktorer som tobak, alkohol, kost och motion.

En förutsättning för att metoden ska fungera är ju dock att man själv har lite vilja till att göra en förändring.

Rapporten kan läsas här: Effectiveness of interventions using Motivational Interviewing for dietary and physical activity modification in adults: a systematic review.

Inga kommentarer: